Previous Next

Z histórie ... (2004 - 2006)

Opäť niečo z našej klubovej histórie . . .

2 0 0 4

14.8. organizovali sme I. roč. medzinárodného turnaja žien jednotlivkýň „Zemplín Cup“. Hralo sa v Michalovciach. Poradie: 1. D. Pauna 2. L. Iacov (obidve Rumunsko) 3. D. Peruňská (Trebišov)

28.8. – IX. roč. Memoriálu JUDr. J. Dzurinu a M. Figľára (hralo sa na ihriskách Vojenskej zotavovne na Zemplínskej Šírave)

Poradie trojíc: 1. Svidník 2. Zalužice (mládež) 3. Michalovce 4. Trebišov

Poradie dvojíc: 1. Zalužice 2. Trebišov 3. Svidník 4. Zalužice (mládež)

25.–26.9. Trebišov M – SR žien: 4. miesto v trojiciach (zo 6 družstiev), 4. miesto v dvojiciach (zo 7 družstiev), 1. miesto jednotlivkyne G. Viňanská (z 8 účastníčok).

SNL – skupina východ:

 1. NK´99 Trebišov B 42 b.
 2. NK Zalužice 26 b.
 3. NK 99 Trebišov C 21 b.
 4. NK Zalužice B 14 b.
 5. Trstené p/Hor. 6 b.
 6. Ždaňa 5 b.
 7. Ťahanovce 4 b.

SNL dorastencov (P. Uličný, M. Béreš, M. Kotus, D. Rimko, P. Palko)

1. DPMK Košice

8

8 0

43 : 13

16

2. NK´99 Trebišov

8

6 2

43 : 13

12

3. Prometal Šaca

8

4 4

26 : 30

8

4. NK Revúca

8

1 7

15 : 41

2

5. NK Zalužice

8

1 7

13 : 43

2

Na majstrovstvách sveta žien a juniorov v rumunskej Bukurešti (23.-24. október) nás reprezentovala Gabriela Viňanská ako hráčka a Gabriel Viňanský – tréner. V singloch obsadila Gabika druhé miesto za rumunskou hráčkou (Dorina Pauna). Na 3. mieste skončila Češka Lucia Ficherová. Hrala aj v trojiciach, kde naše ženy (D. Peruňská, L. Čolláková, K. Danková, J. Šareková a G. Viňanská) zvíťazili pred ČR a Rumunskom.

2 0 0 5

27.8. – organizovali sme už X. roč.(!) Memoriálu JUDr. J. Dzurinu a M. Figľára. Výsledky trojíc: 1. Trebišov, 2. Cernina, 3. Svidník. Dvojice: 1. Trebišov (S. Gálus, V. Stanko, M. Danko), 2. Zalužice, 3. Svidník

3.9. – II. roč. medzinárodného turnaja žien jednotlivkýň „Zemplín Cup“, ktorého sa zúčastnilo 9 hráčok. Poradie: 1. Dorina Pauna (Rumunsko) 2. Lucia Vokáčová (CR) 3. Gabriela Viňanská (SR) … 7. Renáta Gejgušová

Košice M – SR žien: 3. miesto dvojice (Renáta Gejgušová, Mária Jakubová) – zo 7 dvojíc, 1. miesto jednotlivkyne (G. Viňanská – hosťovala za Trebišov) … 4. R. Gejgušová                                               . . .    16.10. sa uskutočnil v Kluži (Rumunsko) medzinárodný turnaj žien. Hralo sa v dvoch disciplínach – singel a trojice. Medzi štvoricou hráčok SR boli aj dve naše zástupkyne: G. Viňanská (v singloch skončila z 8 účastníčok na 3. mieste) a R. Gejgušová (hrala v trojiciach).

17.12. Praha „Deň česko-slovenského nohejbalu“ – hrali ženy, juniori aj muži. Za výber žien hrala aj G. Viňanská, ktorá v singloch porazila L. Vokáčovú 2:0, v dvojiciach aj v trojiciach hrala spolu s D. Peruňskou a L. Beďovou. Výsledok dvojíc – 1:1, trojice – 2:0. Hlavne vďaka „našim“ ženám zvíťazilo Slovensko nad Českom celkovo 9:8.

V ankete „Nohejbalistka roka 2005“, ktorú vyhodnocuje SNA, obsadila G. Viňanská 2. miesto za L. Čollákovou (DPMK) 

SNL – skupina východ:

 1. KAC Jednota Košice 52 b.
 2. Lenok Levoča 39 b.
 3. NK 99 Trebišov C 35 b.
 4. NK Zalužice 25 b.
 5. NK Zalužice B 11 b.
 6. LABAŠ Myslava 7 b.
 7. Kapušianska Michalovce 2 b.

 

2 0 0 6

25.2. – organizovali sme finále Slov. pohára dorastencov (1. DPMK Košice, 2. NK´99 Trebišov, 3. CVČ Trend Detva). Po jeho skončení sa uskutočnilo vyhodnotenie najlepších nohejbalistov SR za r. 2005 a tiež slávnostné posedenie pri príležitosti 30. výr. vzniku organizovaného nohejbalu v obci.

4.3. – uskutočnila sa v Košiciach Konferencia SNA, na ktorej sa zúčastnilo 27 delegátov (z 28 pozvaných). Na funkciu prezidenta SNA bol zvolený Gabriel Viňanský. 

29.8. – organizovali sme už XI. roč. Memoriálu JUDr. J. Dzurinu a M. Figľára. Výsledky trojíc (12 družstiev): 1. Levoča (Hrustič, Dvorský, Oreško), 2. Trebišov, 3. Trebišov B. Výsledky dvojíc (12 družstiev): 1. Levoča (Hrustič, Dvorský), 2. Trebišov, 3. Svidník

16.9. - III. roč. medzinárodného turnaja žien jednotlivkýň „Zemplín Cup“, ktorého sa zúčastnilo 16 (!!!) hráčok z Rumunska, Francúzska, ČR a SR. Konečné poradie: 1. Daniela Peruňská, 2. Dorina Pauna (Rumunsko), 3. Lucia Vokáčová (ČR), 4. Lucia Fischerová (ČR), 5. Gabriela Viňanská . . atď. Turnaj bol zároveň majstrovstvami SR jednotlivkýň. Poradie: 1. Daniela Peruňská, 2. Gabriela Viňanská, 3. Lucia Beďová. V priebehu toho celodenného podujatia sa uskutočnilo aj exibičné „trojstretnutie“ mužov Francúzska, Rumunska a SR (J. Brutovský, M. Ižol, J. Križan).

14.10. – sme organizovali v Zalužiciach M – SR žien: 7.-8. miesto dvojice a 5. miesto trojice.                      

SNL – skupina východ: 

 1. NK´99 Trebišov 35 b.
 2. Lenok Levoča 32 b.
 3. NK Zalužice 29 b
 4. NK´99 Trebišov B 29 b.
 5. NK Zalužice B 17 b.
 6. Tatran Spišské Vlachy 12 b.

NK Zalužice: G. Viňanský, G. Viňanská, M. Apiar, P. Uličný, B. Sekletárová, M. Holovka, M. Kotus

NK Zalužice B:  D. Rimko, P. Béreš, M. Michalko, L. Výboch, M. Jakubová

 

   Na majstrovstvách sveta žien a juniorov v českej Opave (28.-29. október) nás opäť reprezentovala Gabriela Viňanská. V singloch obsadila Gabika druhé miesto za českou hráčkou (Lucia Vokáčová). Na 3. mieste skončila Rumunka Dorina Pauna. Hrala aj v trojiciach, kde naše ženy (D. Peruňská, K. Danková, J. Šareková, B. Lehutová a G. Viňanská) obsadili 2. miesto za ČR. Tretie boli Rumunky.

Search