Školská jedáleň ponúka tieto služby

Image

Obedy a stravovanie

Stravovanie žiakov pri ZŠ Komenského 12, Sobrance
Naše výrobky - obedy spĺňajú všetky nutričné výživové hodnoty a sú výborným a kvalitným doplnkom stravovania mládeže.
Image

Individuálne stravovanie

Image

Diétne stravovanie v školách

Zabezpečenie diétneho stravovania detí a žiakov, vrátane donášky stravy pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál.
Diétne stravovanie v školách a školských zariadeniach je upravené v § 140 ods. 5 školského zákona, v ktorom je ustanovené, že v školskom stravovaní sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva.

Image

Oslavy, svadby, firemné akcie, výročia, kary.

Zabezpečujeme oslavy, svadby, firemné akcie, výročia, kary.

logo
Školská jedáleň
pri ZŠ Komenského 12
Sobrance 073 01
Slovakia

Kontakt

+421 56 652 38 07
logo

Identifikátor

IČO: 355 45 674
IČDPH: 
Banka VÚB a.s. Bratislava,
pobočka Sobrance
logo

Sociálne siete

Nasleduj nás:

Income Tax Planning

    View Service